Kategorie

Technologie pro opravy LCD displejů

Clean room

Oddělená část pracoviště, ve které je kladen velký důraz na čistotu prostředí. Tato část je rozdělena na několik sekcí podle stupně čistoty prostředí a je zde zaveden zvláštní režim pro vstup pracovníků na toto pracoviště. O čistotu prostoru se stará výkonné filtrační zařízení, používající filtry třídy 500-100, které zajistí aby počet prachových částic v prostoru nepřesáhl stanovenou mez pro danou sekci. Toto pracoviště je nezbytně nutné pro další technologie servisu LCD a pro další práce vyžadující čisté prostředí. Tento prostor umožňuje, kromě práce s LCD, také pracovat na opravách vnitřních součástí harddisků při záchraně dat, které jsou obzvlášť citlivé na čistotu.

Tape Automated Bonding (TAB)

tab-ic

Speciální operace, která umožňuje připojení pružných, plochých přívodů (např. COF Chip on Film nebo TCP Tape Carried Package) přímo na skleněný panel displeje. Tato operace vyžaduje naprostou přesnost, neboť vývody umístěné na skleněném panelu, přes které se ovládají jednotlivé obrazové body (přesněji TFT - Thin Film Transistors), jsou jen několik setin milimetru od sebe a jejich počet je až přes 150/1cm. Například u 17-ti palcového panelu se nachází 3840 vývodů. Operace TAB je citlivá na čistotu, neboť jakákoli prachová částice, která by ulpěla na místě spojení, může zapříčinit špatný kontakt těchto vývodů. Nákladné zařízení, které je pro TAB nutné, vyžaduje pečlivou údržbu a jen málo firem v Evropě vlastní tuto technologii.

Sejmutí polarizačního filmu (Detaching)

Polarized-film-Detaching-Attaching

Proces, při kterém se pomocí speciálního stroje sejme z LCD panelu poškozený vrchní polarizační filtr. Při této činnosti je nutná preciznost, tak aby nedošlo k nevratnému poškození vnitřní struktury panelu. Při tomto procesu je panel náchylný na statickou elektřinu a přítomnost prachových částic, proto je Detaching prováděn v čistém prostoru s použitím přístrojů a vybavením snižujícím statickou elektřinu a s dodržováním zásad pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický výboj (ESDS Electrostatic Discharge Sensitive Device).

Nalepení polarizačního filmu (Attaching)

Proces bezprostředně navazující na Detaching. Pomocí speciálního stroje se na sklo LCD panelu nanese polarizační filtr. Jedná se o operaci, která je obzvlášť citlivá na čistotu prostředí a na způsob provedení.

 
 
Úvod - Technologie pro opravy LCD displejů